Copyright

[storm•it] er beskyttet af loven om ophavsret

Når du besøger [storm•it]s website – forhåbentligt hvor du læser denne tekst – skal du være opmærksom på, at al tekst på hjemmesiden er beskyttet af den danske lov om ophavsret.

Efter Ophavsretslovens §1 har forfatteren til en tekst automatisk rettigheden til denne tekst – loven benævner værker og hvem der frembringer værkerne. [storm•it] har selv forfattet eller købt rettigheder til samtlige tekster brugt på sitet. Hvad dette betyder i forhold til brugen af tekster er følgende:

1. Du må ikke kopiere en hel tekst og indsætte den hverken på din egen side eller tredjemands side.
2. Du må gerne benytte citater fra siden såfremt du sørger for at lave et link til kilden. Kilden i denne forstand er den side, hvorfra citatet, du ønsker at benytte, bruges.

Ophavsretten hos [storm•it] dækker også over alle billeder brugt på siden, der efter samme paragraf er beskyttet. Alle billeder benyttet på siden har vi enten selv taget eller købt rettighederne til. Det betyder, at:

1. Du må ikke tage et billede fra [storm•it]s website og benytte det på din egen eller tredjemands side. Du har ansvaret, hvad end det er på dit eget site eller tredjemandssite, du bryder loven om ophavsret.
2. Du må ej heller tage et billede og ændre på det. Dette ændrer ikke ved, at vi har ophavsretten over billedet.

Ophavsret gælder også video m.m.

Ligeledes har vi ophavsretten over eventuelle videoer, lydfiler eller anden media, der kan blive uploadet til siden i fremtiden. Undtagelsen til dette er hvis vi skulle vælge at uploade medie på en offentligt tilgængelig tjeneste – hvis vi eksempel uploader en video til YouTube og gør denne tilgængelig for alle. I så fald har du følgende rettigheder efter ophavsretsloven:

1. Du må benytte videoen i form af YouTubes indlejringsværktøj på dit eget eller tredjemands site.
2. Du må stadig ikke downloade videoen og lagre den lokalt eller distribuere den videre udover YouTubes fornævnte indlejringsværktøj.

Ligeledes må du ikke ændre på videofilen, med mindre vi på videoen har gjort opmærksom på, at dette er tilladt.

Ophavsretslovens §1 bestemmer, at man har ophavsret til et værk, man frembringer. Dette er uanset om man skilter med ens ophavsret eller ej. Hvor man i USA er nødt til at påklistre en tekst med en notits om copyright for at være sikker på at få håndhævet ens ret, er tekster, billeder, videoer og andet materiale i Danmark helt automatisk beskyttet – uanset om der bliver gjort opmærksom herpå. En tekst på [storm•it]s website er derfor beskyttet af loven om ophavsret; også selvom vi ikke på den specifikke forside eller underside gør opmærksom på vores ret. Ditto gælder video, billeder og andet medie.

Vi holder med jævne mellemrum øje med, at vores tekster og andet media ikke kopieres og bruges af andre i kommercielt øjemed. Opdager vi en sådan krænkelse af vores ophavsret vil vi ikke være sene til at sende en faktura for teksten samt tilhørende vederlag.

Vi håber, du nyder dit besøg på [storm•it]s website og beder dig respektere vores ret efter ophavsretten.

Copyright